Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

In this Discussion

osTicket v1.10 (stable) and Maintenance Release v1.9.15 are now available! Go get it now

Authentication and Registration Templates

When all "Authentication and Registration Templates" can be translated via Crowdin ?
Tagged:

Comments

 • If I remember correctly, the templates can already be translated via crowdin, can't they?
 • I check it again on Crowdin, now I think you have right.

  But why this templates was not changed ?
  I still have only:
  osTicket Default Template (HTML)  (Domyślny systemowy)

  I cant find Polish template. 
  I can change my profile to Polish, but can't change Email Template to Polish.  Informacje o serwerze
  Wersja osTicket v1.9.4 (c18eac4)
  Oprogramowanie serwera WWW Apache
  Wersja MySQL 5.5.40
  Wersja PHP 5.4.34-0+deb7u1
  Rozszerzenia PHP
  gdlib Używane do edycji obrazów i drukowania PDF
  imap Używane do ściągania poczty email
  xml API XML
  xml-dom Używane do obsługi poczty email w HTML-u
  json Zwiększa wydajność tworzenia i obsługi JSON
  mbstring Bardzo zalecane dla treści w językach innych niż zachodnio-europejskie
  phar Bardzo zalecane dla dodatków i pakietów językowych
  Ustawienia PHP
  cgi.fix_pathinfo "1" jest zalecana jeśli nie działa AJAX
  date.timezone Europe/Warsaw
  Baza danych informacje i wykorzystanie
  Schemat michaelo6 (localhost)
  Sygnatura schematu b26f29a6bb5dbb3510b057632182d138
  Użyta przestrzeń 70.27 MiB
  Ilość miejsca dla załączników 46.91 MiB
  Zainstalowane Paczki Językowe
  polski — pl_PL    Zweryfikowany
  Wersja: 141444, Zbudowane: Mon, 27 Oct 14 16:48:36 -0500


 • If I remember correctly, only the templates of the language which you used at the installation will show up later in the system.

  So when you used English at the installation of osTicket or your osTicket is an upgrade from an older version, only the English templates will be in the system.

  So you need to either wait until the multi language support is FULLY implemented (currently the translations / multi language support is at phase 2 of 4) or install a new instance of osTicket with e.g. Polish as the primary language to get the polish email templates instead of the English templates. The email templates and other missing translations will be added in future versions.
 • Ok All is clear 
  I will wait for full multilingual

  Thanks.


Sign In or Register to comment.